สินค้าใหม่ (334)

ID : 45130
Brand : BernsteiN
Model : 601.3812.075 Si-U1Z Rope Pull Switch
Last Update : 29/05/2557 13:35 Preview : 40,338
BranD : BERNSTEIN Rope Pull Switch Type : SI-U1Z Part No.: 601.3812.075 Supplier : Srinutch Components Co.,Ltd. Website : www.pilz.tk www.srinutch.com Email.: pilz@hotmail.co.th srinutch@gmail.com Spec. คลิกเอกสารแนบ + ไฟล์เอกสาร (ด้านล่างครับ)
ID : 45177
Brand : PilZ
Model : 774318 PilZ PNOZ X3 @ SRINUTCH ThailanD 02-994-9331 / 2
Last Update : 11/08/2566 12:30 Preview : 402,590
Brand : PilZ Type : PNOZ X3 230VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so Part No.: 774318 Supplier : Srinutch Components Co.,Ltd. Website : www.srinutch.com / www.srinutch.net Email.: pilz@hotmail.co.th Spec. คลิกเอกสารแนบ + ไฟล์เอกสาร (ด้านล่างครับ)
ID : 46157
Brand : DOLD
Model : 0044851 MK 9906 AC/DC24V + AC220-240V 0.05-1s @ SRINUTCH
Last Update : 27/09/2557 10:00 Preview : 14,128
Brand : DOLD BranD : EDS, E-D-S, E.DOLD & SOEHNE โดลด์ On-Delay Timer 0.05 - 1 sec. Type : MK9906 AC/DC24V + AC220-240V 0.05-1S Artikel Nr., Art-Nr., Part No.: 0044851 Supplier : Srinutch Components Co.,Ltd. Website : www.pilz.tk www.srinutch.com Email.: pilz@hotmail.co.th srinutch@gmail.com Spec. คลิกเอกสารแนบ + ไฟล์เอกสาร (ด้านล่างค่ะ)
ID : 46159
Brand : DOLD
Model : 0044853 MK 9906 AC/DC24V + AC220-240V 0.5-10s DOLD @ SRINUTCH
Last Update : 27/09/2557 10:15 Preview : 14,936
Brand : DOLD BranD : EDS, E-D-S, E.DOLD & SOEHNE โดลด์ On-Delay Timer 0.5 - 10 sec. Type : MK9906 AC/DC24V + AC220-240V 0.5-10S Artikel Nr., Art-Nr., Part No.: 0044853 Supplier : Srinutch Components Co.,Ltd. Website : www.pilz.tk www.srinutch.com Email.: pilz@hotmail.co.th srinutch@gmail.com Spec. คลิกเอกสารแนบ + ไฟล์เอกสาร (ด้านล่างค่ะ)
ID : 46162
Brand : DOLD
Model : 0044854 MK 9906 AC/DC24V + AC220-240V 1.5-30s DOLD @ SRINUTCH
Last Update : 27/09/2557 14:50 Preview : 15,195
Brand : DOLD BranD : EDS, E-D-S, E.DOLD & SOEHNE โดลด์ On-Delay Timer 1.5 - 30 sec. Type : MK9906 AC/DC24V + AC220-240V 0.05-1S Artikel Nr., Art-Nr., Part No.: 0044854 Supplier : Srinutch Components Co.,Ltd. Website : www.pilz.tk www.srinutch.com Email.: pilz@hotmail.co.th srinutch@gmail.com Spec. คลิกเอกสารแนบ + ไฟล์เอกสาร (ด้านล่างค่ะ)
ID : 46164
Brand : DOLD
Model : 0044857 MK 9906 AC/DC24V + AC220-240V 15-300s DOLD @ SRINUTCH
Last Update : 27/09/2557 14:46 Preview : 14,283
Brand : DOLD BranD : EDS, E-D-S, E.DOLD & SOEHNE โดลด์ On-Delay Timer 15 - 300 sec. Type : MK9906 AC/DC24V + AC220-240V 15-300S Artikel Nr., Art-Nr., Part No.: 0044857 Supplier : Srinutch Components Co.,Ltd. Website : www.pilz.tk www.srinutch.com Email.: pilz@hotmail.co.th srinutch@gmail.com Spec. คลิกเอกสารแนบ + ไฟล์เอกสาร (ด้านล่างค่ะ)
ID : 86189
Brand : Bernstein
Model : 600.8116.013
Last Update : 12/05/2557 22:51 Preview : 11,855
BranD : BERNSTEIN Type : C2-U1Z.R Part No.: 600.8116.013 Supplier : Srinutch Components Co.,Ltd. Website : www.pilz.tk www.srinutch.com Email.: pilz@hotmail.co.th srinutch@gmail.com Spec. คลิกเอกสารแนบ + ไฟล์เอกสาร (ด้านล่างครับ)
ID : 86190
Brand : Bernstein
Model : 600.8801.003 C2-A2Z
Last Update : 22/07/2556 14:48 Preview : 10,999
Brand : BERNSTEIN Limit Switch Type : C2-A2Z Part No.: 600.8801.003 Part No.: 6008801003 Supplier : Srinutch Components Co.,Ltd. Website : www.srinutch.com Email.: srinutch@gmail.com Spec. คลิกเอกสารแนบ + ไฟล์เอกสาร (ด้านล่างค่ะ)
ID : 86197
Brand : Bernstein
Model : 6011629019 SR U2Z NA QF300
Last Update : 12/05/2557 23:25 Preview : 11,563
Brand : BERNSTEIN Safety Rope Pull Switch Type : SR-U2Z-NA-QF300 Part No.: 601.1629.019 Part No.: 6011629019 Supplier : Srinutch Components Co.,Ltd. Website : www.srinutch.com Email.: srinutch@gmail.com & pilz@hotmail.co.th Spec. คลิกเอกสารแนบ + ไฟล์เอกสาร (ด้านล่างค่ะ)
ID : 86213
Brand : BernsteiN
Model : 601.1629.024 SR-U2Z-QF175
Last Update : 12/05/2557 23:36 Preview : 12,199
Rope Pull Switch BERNSTEIN @ SRINUTCH.COM @ ThailanD Brand : BERNSTEIN Safety Rope Pull Switch Type : SR-U2Z-NA-QF300 Part No.: 601.1629.019 Part No.: 6011629019 Supplier : Srinutch Components Co.,Ltd. Website : www.srinutch.com Email.: srinutch@gmail.com & pilz@hotmail.co.th Spec. คลิกเอกสารแนบ + ไฟล์เอกสาร (ด้านล่างค่ะ)
ID : 86214
Brand : BernsteiN
Model : 601-1831-134 SIEK-UV1Z Rope Pull Switch
Last Update : 13/05/2557 23:49 Preview : 13,055
Rope Pull Switch BERNSTEIN @ SRINUTCH.COM @ ThailanD Brand : BERNSTEIN Safety Rope Pull Switch Type : SIEK-UV1Z Part No.: 601.1831.134 Part No.: 6011831134 Supplier : Srinutch Components Co.,Ltd. Website : www.srinutch.com Email.: srinutch@gmail.com & pilz@hotmail.co.th Spec. คลิกเอกสารแนบ + ไฟล์เอกสาร (ด้านล่างค่ะ)
ID : 86215
Brand : BernsteiN
Model : 601.2431.877 SID-UV1Z Rope Pull Switch
Last Update : 14/05/2557 00:00 Preview : 13,435
Rope Pull Switch BERNSTEIN @ SRINUTCH.COM @ ThailanD srinutch@gmail.com pilz@hotmail.co.th Brand : BERNSTEIN Safety Rope Pull Switch Type : SID-UV1Z Part No.: 601.2431.877 Part No.: 6012431877 Supplier : Srinutch Components Co.,Ltd. Website : www.srinutch.com Email.: srinutch@gmail.com & pilz@hotmail.co.th Spec. คลิกเอกสารแนบ + ไฟล์เอกสาร (ด้านล่างค่ะ)
ID : 86216
Brand : BernsteiN
Model : 601.3832.076 SII-UV1Z Rope Pull Switch
Last Update : 15/05/2557 01:37 Preview : 18,929
Rope Pull Switch BERNSTEIN @ SRINUTCH.COM @ ThailanD srinutch@gmail.com pilz@hotmail.co.th Brand : BERNSTEIN Safety Rope Pull Switch Type : SII-UV1Z Part No.: 601.3832.076 Part No.: 6013832076 Supplier : Srinutch Components Co.,Ltd. Website : www.srinutch.com Email.: srinutch@gmail.com & pilz@hotmail.co.th Spec. คลิกเอกสารแนบ + ไฟล์เอกสาร (ด้านล่างค่ะ)
ID : 96957
Brand : พิลซ์
Model : 774314 PNOZ X3 110VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so
Last Update : 01/05/2557 22:26 Preview : 76,906
Brand : PilZ Type : PNOZ X3 110VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so Part No.: 774314 Supplier : Srinutch Components Co.,Ltd. Website : www.pilz.tk Email.: pilz@hotmail.co.th Spec. คลิกเอกสารแนบ + ไฟล์เอกสาร (ด้านล่างครับ)
ID : 96963
Brand : พิลซ์
Model : 774316 PNOZ X3 120VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so
Last Update : 01/05/2557 22:29 Preview : 7,644
Brand : PilZ Type : PNOZ X3 120VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so Part No.: 774316 Supplier : Srinutch Components Co.,Ltd. Website : www.pilz.tk Email.: pilz@hotmail.co.th Spec. คลิกเอกสารแนบ + ไฟล์เอกสาร (ด้านล่างครับ)
ID : 96971
Brand : พิ้ลซ์
Model : 310300
Last Update : 01/05/2557 18:32 Preview : 7,828
Brand : PilZ Type : Serial Programming Cable Part No.: 310300 Supplier : Srinutch Components Co.,Ltd. Website : www.pilz.tk Email.: pilz@hotmail.co.th Spec. คลิกเอกสารแนบ + ไฟล์เอกสาร (ด้านล่างครับ)
ID : 96996
Brand : พิ้ลซ์
Model : 540000 PSEN cs1.1p - PSEN cs1.1
Last Update : 01/05/2557 19:36 Preview : 8,081
Brand : PilZ Type : PSEN cs1.1p + PSEN cs1.1 Part No.: 540000 Supplier : Srinutch Components Co.,Ltd. Website : www.pilz.tk Email.: pilz@hotmail.co.th Spec. คลิกเอกสารแนบ + ไฟล์เอกสาร (ด้านล่างครับ)
ID : 97005
Brand : พิลซ์
Model : 750330 PNOZ S30 24-240VACDC 2n/o 2n/c
Last Update : 01/05/2557 21:08 Preview : 9,911
Brand : PilZ Type : PNOZ S30 24-240VACDC 2n/o 2n/c Part No.: 750330 Supplier : Srinutch Components Co.,Ltd. Website : www.pilz.tk Email.: pilz@hotmail.co.th Spec. คลิกเอกสารแนบ + ไฟล์เอกสาร (ด้านล่างครับ)
ID : 97017
Brand : พิลซ์
Model : 774760 PNOZ 8 24VDC 3n/o 1n/c 2so
Last Update : 01/05/2557 23:47 Preview : 7,322
Brand : PilZ Type : PNOZ 8 24VDC 3n/o 1n/c 2so Part No.: 774760 Supplier : Srinutch Components Co.,Ltd. Website : www.pilz.tk Email.: pilz@hotmail.co.th Spec. คลิกเอกสารแนบ + ไฟล์เอกสาร (ด้านล่างครับ)
ID : 97027
Brand : พิ้ลซ์
Model : 775850 PNOZ 2 230VAC 3n/o 1n/c
Last Update : 01/05/2557 23:52 Preview : 9,182
Brand : PilZ Type : PNOZ 2 230VAC 3n/o 1n/c Part No.: 775850 Supplier : Srinutch Components Co.,Ltd. Website : www.pilz.tk Email.: pilz@hotmail.co.th Spec. คลิกเอกสารแนบ + ไฟล์เอกสาร (ด้านล่างครับ)