วิธีการชำระเงินค่าสินค้า


บัญชีธนาคาร

ธนาคาร สาขา ชื่อบัญชี เลขที่บัญชี ประเภทบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) ตลาดสี่มุมเมือง-รังสิต บริษัท ศรีนุช คอมโพเนนท์ จำกัด 373-2-20302-7 ออมทรัพย์
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) ตลาดสี่มุมเมือง-รังสิต บริษัท ศรีนุช คอมโพเนนท์ จำกัด 373-1-01651-7 กระแสรายวัน