สินค้าใหม่ (336)

ID : 97034
Brand : พิลซ์
Model : 774605 PNOZ X9 100-120VAC 24VDC 7n/o 2n/c 2so
Last Update : 01/05/2557 23:32 Preview : 3,852
Brand : PilZ Type : PNOZ X9 100-120VAC 7n/o 2n/c 2so Part No.: 774605 Supplier : Srinutch Components Co.,Ltd. Website : www.pilz.tk Email.: pilz@hotmail.co.th Spec. คลิกเอกสารแนบ + ไฟล์เอกสาร (ด้านล่างครับ)
ID : 97042
Brand : พิลซ์
Model : 751330 PNOZ S30C 24-240VACDC 2n/o 2n/c
Last Update : 24/03/2557 13:16 Preview : 4,404
Brand : PilZ Type : PNOZ S30C 24-240VACDC 2n/o 2n/c Part No.: 751330 Supplier : Srinutch Components Co.,Ltd. Website : www.pilz.tk Email.: pilz@hotmail.co.th Spec. คลิกเอกสารแนบ + ไฟล์เอกสาร (ด้านล่างครับ)
ID : 97103
Brand : พิ้นซ์
Model : 407710 S1SW P 24-240VACDC UM 0-690 VAC/DC
Last Update : 01/05/2557 18:33 Preview : 4,088
Brand : PilZ Type : S1SW P 24-240VACDC UM 0-690 V Part No.: 407710 Supplier : Srinutch Components Co.,Ltd. Website : www.pilz.tk Email.: pilz@hotmail.co.th Spec. คลิกเอกสารแนบ + ไฟล์เอกสาร (ด้านล่างครับ)
ID : 97104
Brand : พิลซ์
Model : 420130 PST 2 110VAC เซฟตี้รีเลย์
Last Update : 01/05/2557 18:34 Preview : 4,169
Brand : PilZ Type : PST 2 110VAC Part No.: 420130 Supplier : Srinutch Components Co.,Ltd. Website : www.pilz.tk Email.: pilz@hotmail.co.th Spec. คลิกเอกสารแนบ + ไฟล์เอกสาร (ด้านล่างครับ)
ID : 97129
Brand : พิ้ลซ์
Model : 474590 PNOZ 5 110VAC 2n/o เซฟตี้รีเลย์
Last Update : 01/05/2557 18:36 Preview : 3,962
Brand : PilZ Type : PNOZ 5 110VAC 2n/o Part No.: 474590 Supplier : Srinutch Components Co.,Ltd. Website : www.pilz.tk Email.: pilz@hotmail.co.th Spec. คลิกเอกสารแนบ + ไฟล์เอกสาร (ด้านล่างครับ)
ID : 97130
Brand : พิ้นซ์
Model : 474696 PNOZ 1-2 24VDC 3S1O เซฟตี้รีเลย์
Last Update : 01/05/2557 18:36 Preview : 3,939
Brand : PilZ Type : PNOZ 1-2 24VDC 3S1O Part No.: 474696 Supplier : Srinutch Components Co.,Ltd. Website : www.pilz.tk Email.: pilz@hotmail.co.th Spec. คลิกเอกสารแนบ + ไฟล์เอกสาร (ด้านล่างครับ)
ID : 97131
Brand : พิ้ลซ์
Model : 474995 PNOZ 4 24VDC 3n/o 1n/o 1n/c เซฟตี้รีเลย์
Last Update : 01/05/2557 18:40 Preview : 4,082
Brand : PilZ Type : PNOZ 4 24VDC 3n/o 1n/o 1n/c Part No.: 474995 Supplier : Srinutch Components Co.,Ltd. Website : www.pilz.tk Email.: pilz@hotmail.co.th Spec. คลิกเอกสารแนบ + ไฟล์เอกสาร (ด้านล่างครับ)
ID : 97132
Brand : พิ้ลซ์
Model : 502231 PSEN 2.1p-31 + PSEN 2.1-10 เซ็นเซ่อร์แม่เหล็ก
Last Update : 01/05/2557 18:39 Preview : 5,753
Brand : PilZ Type : PSEN 2.1p-31 + PSEN 2.1-10 Part No.: 502231 Supplier : Srinutch Components Co.,Ltd. Website : www.pilz.tk Email.: pilz@hotmail.co.th Spec. คลิกเอกสารแนบ + ไฟล์เอกสาร (ด้านล่างครับ)
ID : 97133
Brand : พิ้วซ์
Model : 504210 PSEN 1.1p-10 + PSEN 1.1-10
Last Update : 01/05/2557 18:41 Preview : 5,412
Brand : PilZ Type : PSEN 1.1p-10 + PSEN 1.1-10 Part No.: 504210 Supplier : Srinutch Components Co.,Ltd. Website : www.pilz.tk Email.: pilz@hotmail.co.th Spec. คลิกเอกสารแนบ + ไฟล์เอกสาร (ด้านล่างครับ)
ID : 97134
Brand : พิลซ์
Model : PSEN 1.1p-23 + PSEN 1.1-20 ATEX
Last Update : 01/05/2557 18:47 Preview : 3,865
Brand : PilZ Type : PSEN 1.1p-23 + PSEN 1.1-20 ATEX Part No.: 504223 Supplier : Srinutch Components Co.,Ltd. Website : www.pilz.tk Email.: pilz@hotmail.co.th Spec. คลิกเอกสารแนบ + ไฟล์เอกสาร (ด้านล่างครับ)
ID : 97135
Brand : พิ้วซ์
Model : 504222 PSEN 1.1p-22 + PSEN 1.1-20 เซ็นเซ่อร์ แม่เหล็ก
Last Update : 01/05/2557 18:43 Preview : 25,694
Brand : PilZ Type : PSEN 1.1p-22 + PSEN 1.1-20 Part No.: 504222 Supplier : Srinutch Components Co.,Ltd. Website : www.pilz.tk Email.: pilz@hotmail.co.th Spec. คลิกเอกสารแนบ + ไฟล์เอกสาร (ด้านล่างครับ)
ID : 97137
Brand : พิ้ลซ์
Model : 504225 PSEN 1.1p-25 + PSEN 1.1-20 ATEX
Last Update : 01/05/2557 18:49 Preview : 3,811
Brand : PilZ Type : PSEN 1.1p-25 + PSEN 1.1-20 Part No.: 504225 Supplier : Srinutch Components Co.,Ltd. Website : www.pilz.tk Email.: pilz@hotmail.co.th Spec. คลิกเอกสารแนบ + ไฟล์เอกสาร (ด้านล่างครับ)
ID : 97138
Brand : พิลซ์
Model : 512110 PSEN 2.1-10
Last Update : 01/05/2557 18:50 Preview : 3,750
Brand : PilZ Type : PSEN 2.1-10 Part No.: 512110 Supplier : Srinutch Components Co.,Ltd. Website : www.pilz.tk Email.: pilz@hotmail.co.th Spec. คลิกเอกสารแนบ + ไฟล์เอกสาร (ด้านล่างครับ)
ID : 97139
Brand : พิ้นซ์
Model : 512120 PSEN 2.1-20
Last Update : 01/05/2557 18:51 Preview : 12,879
Brand : PilZ Type : PSEN 2.1-20 Part No.: 512120 Supplier : Srinutch Components Co.,Ltd. Website : www.pilz.tk Email.: pilz@hotmail.co.th Spec. คลิกเอกสารแนบ + ไฟล์เอกสาร (ด้านล่างครับ)
ID : 97140
Brand : พิ้วซ์
Model : 513120 PSEN 2.2-20
Last Update : 01/05/2557 18:53 Preview : 3,644
Brand : PilZ Type : PSEN 2.2-20 Part No.: 513120 Supplier : Srinutch Components Co.,Ltd. Website : www.pilz.tk Email.: pilz@hotmail.co.th Spec. คลิกเอกสารแนบ + ไฟล์เอกสาร (ด้านล่างครับ)
ID : 97141
Brand : พิ้นซ์
Model : 514110 PSEN 1.1-10
Last Update : 01/05/2557 18:54 Preview : 4,026
Brand : PilZ Type : PSEN 1.1-10 Part No.: 514110 Supplier : Srinutch Components Co.,Ltd. Website : www.pilz.tk Email.: pilz@hotmail.co.th Spec. คลิกเอกสารแนบ + ไฟล์เอกสาร (ด้านล่างครับ)
ID : 97142
Brand : พิ้วซ์
Model : 514120 PSEN 1.1-20
Last Update : 01/05/2557 18:55 Preview : 3,877
Brand : PilZ Type : PSEN 1.1-20 Part No.: 514120 Supplier : Srinutch Components Co.,Ltd. Website : www.pilz.tk Email.: pilz@hotmail.co.th Spec. คลิกเอกสารแนบ + ไฟล์เอกสาร (ด้านล่างครับ)
ID : 97145
Brand : พิ้วซ์
Model : 515120 PSEN 1.2-20
Last Update : 29/05/2557 13:11 Preview : 3,783
Brand : PilZ Type : PSEN 1.2-20 Part No.: 515120 Supplier : Srinutch Components Co.,Ltd. Website : www.pilz.tk Email.: pilz@hotmail.co.th Spec. คลิกเอกสารแนบ + ไฟล์เอกสาร (ด้านล่างครับ)
ID : 97147
Brand : พิลซ์
Model : 522110 PSEN 2.1p-10
Last Update : 01/05/2557 18:58 Preview : 3,975
Brand : PilZ Type : PSEN 2.1p-10 Part No.: 522110 Supplier : Srinutch Components Co.,Ltd. Website : www.pilz.tk Email.: pilz@hotmail.co.th Spec. คลิกเอกสารแนบ + ไฟล์เอกสาร (ด้านล่างครับ)
ID : 97148
Brand : พิ้นซ์
Model : 522111 PSEN 2.1p-11 LED
Last Update : 01/05/2557 18:59 Preview : 4,287
Brand : PilZ Type : PSEN 2.1p-11 LED Part No.: 512110 Supplier : Srinutch Components Co.,Ltd. Website : www.pilz.tk Email.: pilz@hotmail.co.th Spec. คลิกเอกสารแนบ + ไฟล์เอกสาร (ด้านล่างครับ)