สินค้าใหม่ (336)

ID : 109570
Brand : โดลด์ อี-ดี-เอส
Model : 0037934 OW 5699.01/184/61K DC85V RelayS รีเลย์ โดลด์
Last Update : 27/09/2557 08:59 Preview : 3,681
BranD : DOLD BranD : EDS, E-D-S, E.DOLD & SOEHNE PCB RelaY RelayS รีเลย์ Type : OW 5699.01/184/61K DC85V Artikel Nr., Art-Nr., Part No.: 0037934 Supplier : Srinutch Components Co.,Ltd. Website : www.pilz.tk www.srinutch.com Email.: pilz@hotmail.co.th srinutch@gmail.com Spec. คลิกเอกสารแนบ + ไฟล์เอกสาร (ด้านล่างครับ)
ID : 109571
Brand : โดลด์ อีดีเอส
Model : 0041406 CA 3056.01/100 AC/DC24V Input-Output Relay Module
Last Update : 27/09/2557 09:25 Preview : 3,594
BranD : DOLD BranD : EDS, E-D-S, E.DOLD & SOEHNE โดลด์ SwitchinG InterfacE RelaY RelayS ModUleS Type : CA 3056.01/100 AC/DC24V Artikel Nr., Art-Nr., Part No.: 0041406 Supplier : Srinutch Components Co.,Ltd. Website : www.pilz.tk www.srinutch.com Email.: pilz@hotmail.co.th srinutch@gmail.com Spec. คลิกเอกสารแนบ + ไฟล์เอกสาร (ด้านล่างครับ)
ID : 109572
Brand : โดลด์ อีดีเอส
Model : 0041520 MK 7850.82/200 AC/DC24-240V 0.5S-10H DolD TimerS
Last Update : 27/09/2557 09:40 Preview : 3,449
BranD : DOLD BranD : EDS, E-D-S, E.DOLD & SOEHNE โดลด์ TimerS RelaY RelayS ModUleS Type : MK7850.82/200 AC/DC24-240V 0.05S-10H Artikel Nr., Art-Nr., Part No.: 0041520 Supplier : Srinutch Components Co.,Ltd. Website : www.pilz.tk www.srinutch.com Email.: pilz@hotmail.co.th srinutch@gmail.com Spec. คลิกเอกสารแนบ + ไฟล์เอกสาร (ด้านล่างครับ)
ID : 109573
Brand : โดว์ล
Model : 0044948 MK 9989 AC/DC24V+AC220-240V 1.5-30S dOlD TimErS
Last Update : 27/09/2557 13:48 Preview : 3,635
Brand : DOLD BranD : EDS, E-D-S, E.DOLD & SOEHNE โดลด์ Delay Timer Relay 1.5 - 30 sec. Type : MK9989 AC/DC24V + AC220-240V 1.5-30S Artikel Nr., Art-Nr., Part No.: 0044948 Supplier : Srinutch Components Co.,Ltd. Website : www.pilz.tk www.srinutch.com Email.: pilz@hotmail.co.th srinutch@gmail.com Spec. คลิกเอกสารแนบ + ไฟล์เอกสาร (ด้านล่างค่ะ)
ID : 109574
Brand : โดลด์ EDS
Model : 0044856 MK 9906 AC/DC24V + AC220-240V 5-100S DolD TimerS RelayS
Last Update : 27/09/2557 13:55 Preview : 3,616
Brand : DOLD BranD : EDS, E-D-S, E.DOLD & SOEHNE โดลด์ On-Delay Timer 5 - 100 sec. Type : MK9906 AC/DC24V + AC220-240V 5-100 S Artikel Nr., Art-Nr., Part No.: 0044856 Supplier : Srinutch Components Co.,Ltd. Website : www.pilz.tk www.srinutch.com Email.: pilz@hotmail.co.th srinutch@gmail.com Spec. คลิกเอกสารแนบ + ไฟล์เอกสาร (ด้านล่างค่ะ)
ID : 109575
Brand : โดลด์ E-D-S
Model : 0047864 IL 9071.12/207 3/N AC400/230V Tv=1S MoNiToRiNg ReLaYs DoLd
Last Update : 27/09/2557 15:06 Preview : 3,633
Brand : DOLD BranD : EDS, E-D-S, E.DOLD & SOEHNE โดลด์ MonitorinG RelayS Type : IL 9071.12/207 3/N AC400/230V Tv=1S Artikel Nr., Art-Nr., Part No.: 0047864 Supplier : Srinutch Components Co.,Ltd. Website : www.pilz.tk www.srinutch.com Email.: pilz@hotmail.co.th srinutch@gmail.com Spec. คลิกเอกสารแนบ + ไฟล์เอกสาร (ด้านล่างค่ะ)
ID : 109576
Brand : DOLD
Model : 0045443 OW5669.12/698/61 PCB RelayS DolD EDS
Last Update : 27/09/2557 15:22 Preview : 17,255
BranD : DOLD BranD : EDS, E-D-S, E.DOLD & SOEHNE PCB RelaY RelayS รีเลย์ Type : OW 5669.12/698/61 DC10V Artikel Nr., Art-Nr., Part No.: 0045443 Supplier : Srinutch Components Co.,Ltd. Website : www.pilz.tk www.srinutch.com Email.: pilz@hotmail.co.th srinutch@gmail.com Spec. คลิกเอกสารแนบ + ไฟล์เอกสาร (ด้านล่างครับ)
ID : 109577
Brand : โดลด์ E-D-S
Model : 0044962 BO 5988.61 DC24V Not-Aus-Modul SafetY RelaYs
Last Update : 27/09/2557 15:31 Preview : 31,015
BranD : DOLD BranD : EDS, E-D-S, E.DOLD & SOEHNE SafetY RelaY RelayS เซฟตี้รีเลย์ Type : BO 5988.61 DC24V Artikel Nr., Art-Nr., Part No.: 0044962 Supplier : Srinutch Components Co.,Ltd. Website : www.pilz.tk www.srinutch.com Email.: pilz@hotmail.co.th srinutch@gmail.com Spec. คลิกเอกสารแนบ + ไฟล์เอกสาร (ด้านล่างครับ)
ID : 109586
Brand : DOLD
Model : 0048653 BG 5925.03 DC24V SafetY RelayS
Last Update : 29/09/2557 17:34 Preview : 14,901
BraND : DOLD BranD : EDS, E-D-S, E.DOLD & SOEHNE โดลด์ EmerGencY StoP RelaY SaFetY RelayS Type : BG5925.03 DC24V Artikel Nr., Art-Nr., Part No.: 0048653 Supplier : Srinutch Components Co.,Ltd. Website : www.pilz.tk www.srinutch.com Email.: pilz@hotmail.co.th srinutch@gmail.com Spec. คลิกเอกสารแนบ + ไฟล์เอกสาร (ด้านล่างค่ะ)
ID : 109587
Brand : dOLd
Model : 0049115 OA 5672.11/208 DC80V PCB Relay รีเลย์ ลงปริ๊นซ์
Last Update : 29/09/2557 17:41 Preview : 9,712
BranD : DOLD BranD : EDS, E-D-S, E.DOLD & SOEHNE PCB RelaY RelayS รีเลย์ Type : OA 5672.11/208 DC80V Artikel Nr., Art-Nr., Part No.: 0049115 Supplier : Srinutch Components Co.,Ltd. Website : www.pilz.tk www.srinutch.com Email.: pilz@hotmail.co.th srinutch@gmail.com Spec. คลิกเอกสารแนบ + ไฟล์เอกสาร (ด้านล่างครับ)
ID : 109588
Brand : โดลด์ E-D-S
Model : 0049076 OA 5611.48/2500L1/61 DC85V PCB RelayS รีเลย์ลงแผ่นปริ๊นซ์
Last Update : 29/09/2557 17:48 Preview : 8,622
BranD : DOLD BranD : EDS, E-D-S, E.DOLD & SOEHNE PCB RelaY RelayS รีเลย์ Type : OA 5611.48/2500L1/61 DC85V Artikel Nr., Art-Nr., Part No.: 0049076 Supplier : Srinutch Components Co.,Ltd. Website : www.pilz.tk www.srinutch.com Email.: pilz@hotmail.co.th srinutch@gmail.com Spec. คลิกเอกสารแนบ + ไฟล์เอกสาร (ด้านล่างครับ)
ID : 109589
Brand : dOLd
Model : 0048701 BN 3081.63/61 AC50/60Hz 230V เซฟตี้รีเลย์ SafetY RelayS
Last Update : 29/09/2557 17:58 Preview : 16,850
BranD : DOLD BranD : EDS, E-D-S, E.DOLD & SOEHNE โดลด์ EmerGencY StoP RelaY SaFetY RelayS Type : BN3081.63/61 AC50/60Hz 230V Artikel Nr., Art-Nr., Part No.: 0048701 Supplier : Srinutch Components Co.,Ltd. Website : www.pilz.tk www.srinutch.com Email.: pilz@hotmail.co.th srinutch@gmail.com Spec. คลิกเอกสารแนบ + ไฟล์เอกสาร (ด้านล่างค่ะ)
ID : 109590
Brand : DolD
Model : 0049638 BG 7925.21/002 DC24V 1-10S SafetY RelaY
Last Update : 29/09/2557 18:07 Preview : 18,421
BranD : DOLD BranD : EDS, E-D-S, E.DOLD & SOEHNE โดลด์ EmerGencY StoP RelaY SaFetY RelayS Type : BG7925.21/002 DC24V 1-10S Artikel Nr., Art-Nr., Part No.: 0049638 Supplier : Srinutch Components Co.,Ltd. Website : www.pilz.tk www.srinutch.com Email.: pilz@hotmail.co.th srinutch@gmail.com Spec. คลิกเอกสารแนบ + ไฟล์เอกสาร (ด้านล่างค่ะ)
ID : 109591
Brand : โดลด์ E-D-S
Model : 0054051 MK 7850N.82/300 AC/DC12-240V 0.02S-300H TimerS
Last Update : 29/09/2557 18:20 Preview : 38,101
Brand : DOLD BranD : EDS, E-D-S, E.DOLD & SOEHNE โดลด์ Delay Timer Relay 0.02S - 300H Type : MK7850N.82/300 AC/DC12-240V 0.02S-300H Artikel Nr., Art-Nr., Part No.: 0054051 Supplier : Srinutch Components Co.,Ltd. Website : www.pilz.tk www.srinutch.com Email.: pilz@hotmail.co.th srinutch@gmail.com Spec. คลิกเอกสารแนบ + ไฟล์เอกสาร (ด้านล่างค่ะ)
ID : 109601
Brand : DOLD
Model : 0055486 BA 9054/020 AC100-1000V AC/DC24-80V Tv=0-100S Monitoring Relay
Last Update : 30/09/2557 10:44 Preview : 10,020
Brand : DOLD BranD : EDS, E-D-S, E.DOLD & SOEHNE โดลด์ MonitorinG RelayS Type : BA 9054/020 AC100-1000V AC/DC24-80V Tv=0-100S Artikel Nr., Art-Nr., Part No.: 0055486 Supplier : Srinutch Components Co.,Ltd. Website : www.pilz.tk www.srinutch.com Email.: pilz@hotmail.co.th srinutch@gmail.com Spec. คลิกเอกสารแนบ + ไฟล์เอกสาร (ด้านล่างค่ะ)
ID : 109605
Brand : dOLd
Model : 0063158 LG 5924.02/61 DC24V Safety Relay
Last Update : 30/09/2557 10:53 Preview : 21,567
BraND : DOLD BranD : EDS, E-D-S, E.DOLD & SOEHNE โดลด์ EmerGencY StoP RelaY SaFetY RelayS Type : LG5924.02 DC24V Artikel Nr., Art-Nr., Part No.: 0063158 Supplier : Srinutch Components Co.,Ltd. Website : www.pilz.tk www.srinutch.com Email.: pilz@hotmail.co.th srinutch@gmail.com Spec. คลิกเอกสารแนบ + ไฟล์เอกสาร (ด้านล่างค่ะ)