E-Catalog > ไทม์เมอร์ > 0054051 MK7850N.82/300 AC/DC12-240V 0.02S-300H ตัวตั้งเวลา

PAGE VIEW : 45,548

Product Information :

Name :
0054051 MK7850N.82/300 AC/DC12-240V 0.02S-300H ตัวตั้งเวลา
Category :
  1. เครื่องจักร, อุปกรณ์เกี่ยวกับเครื่องจักร, เครื่องมือกล
Sub - Category :
  1. ไทม์เมอร์
Brand :
โดลด์ E-D-S
Model :
0054051 MK 7850N.82/300 AC/DC12-240V 0.02S-300H TimerS
Product Type :
  1. สินค้า, ผลิตภัณฑ์
Short Description :
Brand : DOLD BranD : EDS, E-D-S, E.DOLD & SOEHNE โดลด์ Delay Timer Relay 0.02S - 300H Type : MK7850N.82/300 AC/DC12-240V 0.02S-300H Artikel Nr., Art-Nr., Part No.: 0054051 Supplier : Srinutch Components Co.,Ltd. Website : www.pilz.tk www.srinutch.com Email.: pilz@hotmail.co.th srinutch@gmail.com Spec. คลิกเอกสารแนบ + ไฟล์เอกสาร (ด้านล่างค่ะ)

Product Detail :

Brand : DOLD
BranD : EDS, E-D-S, E.DOLD & SOEHNE โดลด์
Delay Timer Relay 0.02S - 300H
Type : MK 7850N.82/300 AC/DC12-240V 0.02S-300H
Artikel Nr., Art-Nr., Part No.: 0054051
Supplier : Srinutch Components Co.,Ltd.
Website : www.pilz.tk www.srinutch.com
Email.: pilz@hotmail.co.th srinutch@gmail.com
Spec. คลิกเอกสารแนบ + ไฟล์เอกสาร (ด้านล่างค่ะ)


Other Product In Group "ไทม์เมอร์ (40)"