E-Catalog > ไทม์เมอร์ > 0044856 MK9906 AC/DC24V + AC220-240V 5-100S ไทม์เม่อร์รีเลย์ รีเลย์ตั้งเวลา โดลด์

PAGE VIEW : 3,085

Product Information :

Name :
0044856 MK9906 AC/DC24V + AC220-240V 5-100S ไทม์เม่อร์รีเลย์ รีเลย์ตั้งเวลา โดลด์
Category :
  1. เครื่องจักร, อุปกรณ์เกี่ยวกับเครื่องจักร, เครื่องมือกล
Sub - Category :
  1. ไทม์เมอร์
Brand :
โดลด์ EDS
Model :
0044856 MK 9906 AC/DC24V + AC220-240V 5-100S DolD TimerS RelayS
Product Type :
  1. สินค้า, ผลิตภัณฑ์
Short Description :
Brand : DOLD BranD : EDS, E-D-S, E.DOLD & SOEHNE โดลด์ On-Delay Timer 5 - 100 sec. Type : MK9906 AC/DC24V + AC220-240V 5-100 S Artikel Nr., Art-Nr., Part No.: 0044856 Supplier : Srinutch Components Co.,Ltd. Website : www.pilz.tk www.srinutch.com Email.: pilz@hotmail.co.th srinutch@gmail.com Spec. คลิกเอกสารแนบ + ไฟล์เอกสาร (ด้านล่างค่ะ)

Product Detail :

Brand : DOLD
BranD : EDS, E-D-S, E.DOLD & SOEHNE โดลด์
On-Delay Timer 5 - 100 sec.
Type : MK 9906 AC/DC24V + AC220-240V 5-100 S
Artikel Nr., Art-Nr., Part No.: 0044856
Supplier : Srinutch Components Co.,Ltd.
Website : www.pilz.tk www.srinutch.com
Email.: pilz@hotmail.co.th srinutch@gmail.com
Spec. คลิกเอกสารแนบ + ไฟล์เอกสาร (ด้านล่างค่ะ)


Other Product In Group "ไทม์เมอร์ (52)"