เครื่องมือวิทยาศาสตร์ (3)

ID : 46069
Brand : SCHRACK
Model : V23061-A1007-A302 SCHRACK RelayS @ SRINUTCH
Last Update : 08/04/2554 20:32 Preview : 11,007
Brand : SCHRACK Type : V23061-A1007-A302 Coil : 24VDC Contact : 1 C/O 8A/250VAC Supplier : Srinutch Components Co.,Ltd. Website : www.srinutch.com Email.: srinutch@gmail.com Spec. คลิกเอกสารแนบ + ไฟล์เอกสาร (ด้านล่างครับ)
ID : 46284
Brand : พิลซ์
Model : 774620 PNOZ XE1 24VDC PilZ @ SRINUTCH ThailanD
Last Update : 01/05/2557 23:36 Preview : 9,798
Brand : PilZ Safety Relays Type : PNOZ XE1 24VDC Part No.: 774620 Supplier : Srinutch Components Co.,Ltd. Website : www.pilz.tk Email.: pilz@hotmail.co.th Spec. คลิกที่เอกสารแนบ + ไฟล์เอกสาร (ด้านล่างค่ะ)
ID : 46719
Brand : พิ้ลซ์
Model : 777306 PNOZ X2.7P 24-240VAC/DC 3n/o 1n/c PilZ @ SRINUTCH
Last Update : 02/05/2557 00:07 Preview : 9,583
Brand : PilZ Safety Relays Type : PNOZ X2.7P 24-240VAC/DC 3n/o 1n/c Part No.: 777306 Supplier : Srinutch Components Co.,Ltd. Website : www.pilz.tk Email.: pilz@hotmail.co.th Spec. คลิกที่เอกสารแนบ + ไฟล์เอกสาร (ด้านล่างค่ะ)