เครื่องมือตัดแต่งขึ้นรูปโลหะ

ID : 45282
Brand : PilZ
Model : 774059 PilZ PNOZ X7 24VACDC @ SRINUTCH ThailanD
Last Update : 01/05/2557 22:05 Preview : 10,413
Brand : PilZ Type : PNOZ X7 24VACDC 2n/o Part No.: 774059 Supplier : Srinutch Components Co.,Ltd. Website : www.pilz.tk Email.: pilz@hotmail.co.th Spec. คลิกเอกสารแนบ + ไฟล์เอกสาร (ด้านล่างครับ)
ID : 46179
Brand : พิลซ์
Model : 774504 PNOZ XV2 0.5/24VDC 2n/o 2n/o t PilZ @ SRINUTCH
Last Update : 01/05/2557 23:11 Preview : 9,347
Brand : PilZ Safety Relays Type : PNOZ XV2 0.5/24VDC 2n/o 2n/o fix Part No.: 774502 Supplier : Srinutch Components Co.,Ltd. Website : www.pilz.tk www.srinutch.com Email.: pilz@hotmail.co.th srinutch@gmail.com Spec. คลิกที่เอกสารแนบ + ไฟล์เอกสาร (ด้านล่างค่ะ)
ID : 46180
Brand : PilZ
Model : 774505 PNOZ XV2 3/24VDC 2n/o 2n/o fix PilZ @ SRINUTCH
Last Update : 01/05/2557 23:13 Preview : 10,577
Brand : PilZ Safety Relays Type : PNOZ XV2 3/24VDC 2n/o 2n/o fix Part No.: 774505 Supplier : Srinutch Components Co.,Ltd. Website : www.pilz.tk www.srinutch.com Email.: pilz@hotmail.co.th srinutch@gmail.com Spec. คลิกที่เอกสารแนบ + ไฟล์เอกสาร (ด้านล่างค่ะ)
ID : 46281
Brand : พิลซ์
Model : 774607 PNOZ X2.2 24VAC/DC 2n/o PilZ @ SRINUTCH
Last Update : 01/05/2557 23:34 Preview : 9,344
Brand : PilZ Safety Relays Type : PNOZ X2.2 24VAC/DC 2n/o Part No.: 774607 Supplier : Srinutch Components Co.,Ltd. Website : www.pilz.tk Email.: pilz@hotmail.co.th Spec. คลิกที่เอกสารแนบ + ไฟล์เอกสาร (ด้านล่างค่ะ)
ID : 46286
Brand : PilZ
Model : 774700 PNOZ X10 24VAC 6n/o 4n/c 3LED PilZ @ SRINUTCH
Last Update : 01/05/2557 23:38 Preview : 10,834
Brand : PilZ Safety Relays Type : PNOZ X10 24VAC 6n/o 4n/c 3LED Part No.: 774700 Supplier : Srinutch Components Co.,Ltd. Website : www.pilz.tk Email.: pilz@hotmail.co.th Spec. คลิกที่เอกสารแนบ + ไฟล์เอกสาร (ด้านล่างค่ะ)
ID : 46678
Brand : PilZ
Model : 777070 PNOZ 16SP 24VAC 24VDC 2n/o PilZ @ SRINUTCH
Last Update : 23/04/2554 13:54 Preview : 9,193
Brand : PilZ Safety Relays Type : PNOZ 16SP 24VAC 24VDC 2n/o Part No.: 777070 Supplier : Srinutch Components Co.,Ltd. Website : www.pilz.tk www.pilz.co.cc Email.: pilz@hotmail.co.th Spec. คลิกที่เอกสารแนบ + ไฟล์เอกสาร (ด้านล่างค่ะ)
ID : 46767
Brand : PilZ
Model : 777512 PNOZ XV3P 3/24VDC 3n/o 2n/o t PilZ @ SRINUTCH
Last Update : 12/09/2557 09:42 Preview : 10,963
Brand : PilZ Safety Relays Type : PNOZ XV3P 3/24VDC 3n/o 2n/o t Part No.: 777512 Supplier : Srinutch Components Co.,Ltd. Website : www.pilz.tk www.srinutch.com Email.: pilz@hotmail.co.th srinutch@gmail.com Spec. คลิกที่เอกสารแนบ + ไฟล์เอกสาร (ด้านล่างค่ะ)
ID : 46768
Brand : พิลซ์
Model : 777530 PNOZ XV3.1P 30/24-240VACDC PilZ @ SRINUTCH
Last Update : 02/05/2557 00:23 Preview : 9,689
BranD : PilZ Safety Relays Type : PNOZ XV3.1P 30/24-240VACDC 3n/o 1n/c 2n/o t Part No.: 777530 Supplier : Srinutch Components Co.,Ltd. Website : www.pilz.tk Email.: pilz@hotmail.co.th Spec. คลิกที่เอกสารแนบ + ไฟล์เอกสาร (ด้านล่างค่ะ)
ID : 48164
Brand : RELECO COMAT
Model : C3-A30/DC24V Industrial RelayS COMAT RELECO @ SRINUTCH
Last Update : 06/05/2554 21:17 Preview : 11,617
Brand : COMAT – RELECO Industrial Power RelayS Type : C3-A30/DC24V Coil : 24 VDC. Contact : 3 C/O 10A/250VAC Supplier : Srinutch Components Co.,Ltd. Website : www.srinutch.com Email.: srinutch@gmail.com Spec. คลิกเอกสารแนบ + ไฟล์เอกสาร (ด้านล่างครับ)
ID : 48188
Brand : RELECO COMAT
Model : C3-A30X/AC24V Power Relays COMAT @ SRINUTCH
Last Update : 08/05/2554 16:17 Preview : 11,321
Brand : COMAT – RELECO Industrial Power RelayS Type : C3-A30X/AC24V Coil : 24 VAC. with Indicator Contact : 3 C/O 10A/250VAC Supplier : Srinutch Components Co.,Ltd. Website : www.srinutch.com Email.: srinutch@gmail.com Spec. คลิกเอกสารแนบ + ไฟล์เอกสาร (ด้านล่างครับ)
ID : 48810
Brand : Elobau
Model : 46312110 Elobau Safety Relay @ SRINUTCH
Last Update : 16/05/2554 22:13 Preview : 13,874
Brand : ELOBAU SafetY RelayS Type : 46312110 Part No.: 463121.10 Part No.: 463121-10 Part No.: 463-121-10 Coil : 24 VAC/DC. Supplier : Srinutch Components Co.,Ltd. Website : www.srinutch.com Email.: srinutch@gmail.com Spec. คลิกเอกสารแนบ + ไฟล์เอกสาร (ด้านล่างครับ)
ID : 49113
Brand : COMAT
Model : C4-A40X/AC230V COMAT Industrial Relays @ SRINUTCH
Last Update : 22/05/2554 14:06 Preview : 10,833
Brand : COMAT – RELECO Industrial Power RelayS Type : C4-A40X/AC230V Coil : 220-240 VAC. with Light Indicator Contact : 4 C/O 10A/250VAC Supplier : Srinutch Components Co.,Ltd. Website : www.srinutch.com Email.: srinutch@gmail.com Spec. คลิกเอกสารแนบ + ไฟล์เอกสาร (ด้านล่างครับ)