เครื่องจักรงานโลหะ,งานเครื่องมือกล

ID : 45134
Brand : พิลซ์
Model : 773700 PilZ PNOZ mc1p @ SRINUTCH ThailanD
Last Update : 01/05/2557 21:43 Preview : 13,412
Brand : PilZ Type : PNOZ mc1p Part No.: 773700 Supplier : Srinutch Components Co.,Ltd. Website : www.pilz.tk Email.: pilz@hotmail.co.th Spec. คลิกเอกสารแนบ + ไฟล์เอกสาร (ด้านล่างครับ)
ID : 45382
Brand : พิลซ์
Model : 774085 PNOZ 11 110-120VAC 24VDC 7n/o 1n/c
Last Update : 01/05/2557 22:12 Preview : 12,306
Brand : PilZ Type : PNOZ 11 110-120VAC 24VDC 7n/o 1n/c Part No.: 774085 Supplier : Srinutch Components Co.,Ltd. Website : www.pilz.tk Email.: pilz@hotmail.co.th Spec. คลิกเอกสารแนบ + ไฟล์เอกสาร (ด้านล่างครับ)
ID : 48185
Brand : RELECO - COMAT
Model : C3-A30DX/DC24V Industrial Relays COMAT @ SRINUTCH
Last Update : 08/05/2554 11:58 Preview : 13,842
Brand : COMAT – RELECO Industrial Power RelayS Type : C3-A30DX/DC24V Coil : 24 VDC. with Diode Contact : 3 C/O 10A/250VAC Supplier : Srinutch Components Co.,Ltd. Website : www.srinutch.com Email.: srinutch@gmail.com Spec. คลิกเอกสารแนบ + ไฟล์เอกสาร (ด้านล่างครับ)