เรือ - เครื่องยนต์ - อุปกรณ์ของใช้สำหรับเรือ

ID : 49122
Brand : COMAT
Model : C5-A30/DC24V Industrial Power Relay COMAT @ SRINUTCH
Last Update : 03/10/2558 11:57 Preview : 11,238
Brand : COMAT – RELECO Industrial RelayS Type : C5-A30/DC24V Coil : 24 VDC. Contact : 3 C/O 16A/250VAC Supplier : Srinutch Components Co.,Ltd. Website : www.srinutch.com Email.: srinutch@gmail.com Spec. คลิกเอกสารแนบ + ไฟล์เอกสาร (ด้านล่างครับ)